moscheaRoma.jpg

اختصاص 50 میلیون یورو برای آموزش مسلمانان

دولت ایتالیا برای همبستگی مسلمانان این کشور 50 میلیون یورو اختصاص داده است که به شکل منظم توزیع خواهد شد.طرح تخصیص 50 میلیون یورو این امکان را فراهم می‌کند تا اقلیت مسلمان این کشور با فرهنگ ایتالیا آشنا شده و ایتالیایی را در مساجد و مراکز اسلامی به جای آموزش در مدارس دولتی فراگیرند. از آنجایی که مراکز اسلامی از مهمترین مراکز دینی ایتالیا به شمار می‌روند، در توجیه اقلیت مسلمان و ادغام آنها در جامعه ایتالیا نقش بسزایی ایفا می‌کنند. از طریق این مراکز کتابها و نشریاتی به منظور آموزشی زبان و فرهنگ ایتالیا میان مسلمانان منتشر می‌شوند تا بسرعت و به صورت مثبتی در بافت جامعه ایتالیا منسجم شوند.اختصاص این هزینه به علت زیاد بودن با انتقاد شدید از سوی چپگراهای ایتالیا مواجه شده است. یکی از اعضای این احزاب اظهار داشت: هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که زبان، فرهنگ و تاریخ ایتالیا از سوی مراکز و مساجد اسلامی معرفی شوند. این امر واقعا عجیب به نظر می‌رسد. 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
اریک

الهی من بمیرم که تابحال وبلاگ به این اموزندگی را کشف نکرده بودم الهی بروم زیر ماشین گنده ها به کلبه خرابه ما نیز سر بزنید یا مول

اریک

الهی من بمیرم که تابحال وبلاگ به این اموزندگی را کشف نکرده بودم الهی بروم زیر ماشین گنده ها به کلبه خرابه ما نیز سر بزنید یا مول