يك دختر ايرانى در تيم ملى فوتبال بانوان ايتاليا

پروين بهاروند ۱۶ساله كه از يك پدر ايرانى و مادر ايتاليايى متولد شده در عضويت تيم ديناموراونا از سرى B ايتاليا قرار دارد و در اوايل سال به اردوى تيم ملى نوجوانان ايتاليا هم دعوت شد و به همراه اين تيم در اردوى دختران زير ۱۶ سال ايتاليا در كورو چانو (نزديكى فلورانس) شركت كرد.پروين كه دقيقاً در پنجم اكتبر ۱۹۸۹ به دنيا آمده به تركيب نهايى نوجوانان (زير ۱۷سال) ايتاليا راه پيدا نكرد، البته با توجه به سن كم اش قطعاً او را در تيم هاى ملى ايتاليا در سال هاى آينده خواهيم ديد و او مى تواند به همراه ايتاليا مسابقات معتبر اروپايى و جهانى را تجربه كند.پروين كه شرايطى مشابه با فريدون زندى دارد با كشور پدرى اش بيگانه نيست و تا به حال چندين بار به ايران سفر كرده اما اين مسئله موجب نشده كه او زبان فارسى را ياد بگيرد و با اين زبان كاملاً بيگانه است. حميد بهاروند پدر پروين نزديك به ۳۰سال پيش به ايتاليا مهاجرت كرد و حاصل ازدواج او با همسر ايتاليايى اش دو پسر و يك دختر به نام پروين است

/ 0 نظر / 20 بازدید