حدود يك ميليون مهاجر غير قانوني طي چهارسال گذشته وارد ايتاليا شدند

يك سازمان كاتوليكي درايتاليا اعلام كرد: درچهار سال گذشته حدود يك ميليون نفر به طور غيرقانوني وارد ايتاليا شده‌اند ودراين مدت ‪ ۵۵‬هزار مهاجر نيز قرباني قاچاق انسان شده‌اند. خبرگزاري ايتاليا(آنسا) عصر جمعه باانتشار اين خبربه نقل از سازمان "كاريتاس" نوشت: تخمين زده مي‌شود كه درجهان بين ‪ ۱۲‬تا‪ ۲۰۰‬ميليون نفر تحت بردگي بوده و يا در خطر بردگي قرار دارند. در اروپا قربانيان اين پديده بين ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار نفر مي‌باشد. كاريتاس افزود: در بين سال‌هاي ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۴‬حدود يك ميليون نفر به طور غيرقانوني وارد ايتاليا شده‌اند و شمارافراد غيرقانوني دراين كشور جمعا به دو ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر مي‌رسد. ازاين تعداد ‪ ۵۰‬هزارنفراز سوي سازمان‌هاي جنايتكار به روسپگري وادار شده و ‪ ۹۸‬هزار نفر ديگر به كارهاي غير قانوني اشتغال دارند.درتازه‌ترين خبر مربوط به‌قربانيان مهاجرت غيرقانوني به ايتالياشب گذشته جسد ‪ ۹‬مهاجر غيراروپايي‌از جمله هفت مرد و دو زن درسواحل جنوبي ايتاليا كشف شد. خبرگزاري‌ايتاليا(آنسا)روز جمعه باانتشاراين خبرافزود:اين افراد به همراه حدود ‪ ۲۰۰‬مهاجر غيراروپايي ديگر قصد داشتند بطورغيرقانوني وارد ايتاليا شوند. با توجه به طوفاني بودن درياگروهي ازاين افراد كه درقايقي ‪ ۱۶‬متري قرار داشتند به دريا افتاده و غرق شدند. نيروي دريايي ايتاليا امروز اين قايق را شناسايي و به ساحل آورد كه گفته مي‌شود ‪ ۲۰‬تن از سرنشينان آن در دريا غرق شده‌اند. اكثراين مهاجرين زنده مانده از كشورهاي آفريقايي هستند كه از طريق ليبي قصد داشتند وارد ايتاليا شوند. براساس گزارش آنسا بقيه مهاجرين غيراروپايي به‌اتهام ورود غيرقانوني به‌اين كشورتوقيف و روانه اقامتگاه‌هاي موقت مهاجرين شدند.

/ 2 نظر / 24 بازدید
zendo0o0o0o0oni

بابا اینجا همه چی ایتالیای هاااا خدایی.

شهرزاد

کجا داره میره این دنیای وحش انسان متمدن! بیچاره ها به امید زندگی بهتر راهی مرگ میشن و اسارت.