ايتاليا ‌ سال ‪ ۲۰۵۰‬ميلادي مملو از پدر بزرگ‌ها و خالي از نوه‌ها

 كاهش زاد و ولد و بهبود كيفيت داروها باعث مي‌شود تا شمار افراد بالاي ‪ ۶۰‬سال در ايتاليا درسال ‪ ۲۰۵۰‬ميلادي (از ‪ ۱۴‬ميليون نفر در سال ‪ (۲۰۰۱‬به ‪ ۲۱‬ميليون نفر افزايش يابد ، در حاليكه شمار جوانان زير ‪ ۳۰‬سال ( از ‪۱۹‬ ميليون نفر در سال ‪ ( ۲۰۰۱‬به ‪ ۱۳‬ميليون نفر كاهش خواهد يافت . روزنامه "اونيره" ارگان اسقف‌هاي ايتاليا نوشت:
تا پنجاه سال ديگر ايتاليا مملو از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و خالي‌از نوه‌ها خواهد بود.
البته ازاواسط دهه نود زاد و ولد درايتاليا كمي رو به رشد گذاشته‌است و ضريب آن نيز بيش از ‪ ۱/۳‬فرزند براي هر زن مي‌باشد كه اين مساله بخاطر وجود مهاجران در اين كشور است. شمار فرزندان مهاجرين در ايتاليا از ‪ ۹‬هزار نوزاد در سال ‪ ۱۹۹۵‬به بيش از ‪ ۵۲‬هزار در سال ‪ ۲۰۰۵‬افزايش يافته است. با ادامه جريان مهاجرت به ايتاليا روند جمعيتي اين كشوراز ضريب مثبتي برخوردار شده است . تا ‪ ۵۰‬سال آينده ايتاليا تبديل به كشوري چند قومي و پير خواهد شد و بر عكس ساير كشورهاي اروپايي كه مهاجران آن را كشورهاي سابق تحت استعمار شان تشكيل مي‌دهند ، در ايتاليا اقليت‌هاي متفاوت زندگي خواهند كرد. شمار سالمندان ايتاليايي بالاي ‪ ۸۰‬سال ، از ‪ ۵۱۰‬هزار نفر در سال ‪،۱۹۵۱‬ به ‪ ۷‬ميليون و ‪ ۵۱۱‬هزار نفر در سال ‪ ۲۰۵۱‬افزايش خواهد يافت. همچنين شمار كودكان از يك روزه تا ‪ ۱۹‬سال از ‪ ۱۶‬ميليون و ‪ ۴۶۲‬هزاردر سال ‪ ۱۹۵۱‬به ‪ ۸‬ميليون و ‪ ۱۰۴‬هزار نفر در سال ‪ ۲۰۵۱‬كاهش مي‌يابد.

/ 0 نظر / 23 بازدید